Mange tak for din/jeres interesse i vore killinger

Når I skriver eller ringer til os, vil vi  gerne høre lidt om dine/jeres forhold, fx hvor mange andre katte, dyr i hvilken alder I har.
Er der børn under 10 år? Hund? Bor du/I i hus eller lejlighed?
Det handler om at finde den killing, der matcher bedst til dig og din familie og omvendt.

Det koster penge og tid at have og pleje en kat i hjemmet, og det 12 år eller mere. Dyrlægeomkostninger ved sygdom eller uheld, fodder, grus, kradsetræ...
Hvem skal passe kattene når du/I tager på ferie?
Hvad sker der med kattene, når I venter baby, eller skal flytte, eller i værste fald går fra hinanden.
Hvis I har gjort jer overvejelser om ovenstående glæder vi os rigtig meget til at høre fra jer. 

En killing fra Gentle Cat Eyes er ikke en billig sag, ikke et impulskøb. Det er dyrt at opdrætte sunde og racetypiske Maine Coon. Vi gentester og blodtester, scanner vore avsldyr, som bliver indkøbt i hele Europa med fokus på sundhed, type og linierne, der ligger i dem. Vore avlsdyr er testet fri for visse arvlige sygdomme og for Felv og Fiv. Avlsdyrene er en del af familien, er velsocialiserede og elsker os tobenede. 


Vores opgave er ikke at formere racen, men at arbejde på at fastholde sunde og racetypiske Maine Coon, som er til glæde for deres familier og nogle dyr er så fine, at de kan indgå i opdræt. Vi videreuddanner os løbende og samarbejder på tværs af landegrænser med andre opdrættere.
Seriøst opdræt er et spændende hobby, som man skal have råd til, som til andre dyre hobbier. (Til info til alle dem der går med en opdrætter i maven eller tror, at her er der penge at tjene.) 

Kun en Maine Coon med stamtavle er en ægte Maine Coon. Kun med stamtavlen har du/I et bevis på ægtheden og kan følge alle forfædre på din/jeres Coonie tilbage til de første såkaldte foundationdyr. En stamtavle koster kun ca. 300 kr. Registrerede og seriøse opdrættere følger de omfattende regler omkring opdræt, vaccinerer killingerne 2 gange, sundhedstjekker 2 gange og neutraliserer killinger til kæl inden de flytter. Udgifterne indtil killingen må flytte hjemmefra beløber sig på ca. 2500 kr. Såfremt der ikke opstår komplikationer og derved dyrlægeomkostninger undervejs. I de 2500 kr. er der ikke medregnet anskaffelse af forældre dyrene, som koster et 5 cifret beløb per kat, plus transport til vores hjem, plus import og stambogsføring i Felis Danica, gentest, blodtest og meget mere. Gode avlslinier koster penge. 

Vore killinger til kæl bliver neutraliseret inden de flytter hjemmefra. Dette sker tidligst når de er 13 uger gamle, afhængig af deres vægt. Killingerne må tidligst forlade hjemmet når de er 16 uger gamle. Det sikrer bedst mulig socialisering og sundhed, idet immunsystemet kan udvikle sig i ro og fred i vante omgivelser. Flytning betyder altid stress for killingen.

En killing bliver ikke solgt til at være alene kat eller til at gå frit. Nogle gange har vi voksne Maine Coon som kan sælges til at være alenekat, fordi det har vist sig, at de ikke trives i en gruppe, men de sælges ikke til at gå alene hele dagen. 
Vore Coonier flytter chippet og med Felis Danica stambog, EU pas og kontrakt. Vaccineret 2 gange og med den store pakke, som også dækker over katte leukæmi. De er 3 gange forebyggende orme behandlet med forskellige midler. 

Besøg kan aftales efter at killingerne har fået den 1. vaccine ved 9 ugers alderen og kun i weekenden, da vi arbejder fuldtids for at have råd til dette vidunderlige hobby. Der aftales besøg efter forudgående, uddybende samtaler, hvor vi lærer hinanden at kende. I må ikke samme dag have besøgt et andet opdræt. Dette for at sikre at I ikke overfører smitte, virus mm. som kan ødelægge mange års opdrætter arbejde.

Killinger til kæl kan mod betaling af depositum reserveres fra 8 ugers ugers alderen.
Der følger livslang rådgivning med vore killinger.
En killingpakke sikrer vores små det vante fodder den første tid. Det anbefales, at fortsætte med samme fodder for at sikre kattens trivsel. Vi vænner vore killinger til blødt kattegrus, vådfodder og kvalitetstørfodder, som kan købes online. 

Til tider har vi en ung neutraliseret Maine Coon, der søger et kærligt og blivende hjem. Spørg gerne.

Søg mere information om denne skønne race på Maine Coon Klubbens Hjemmeside. Her finder I også små film om, hvordan en Maine Coon skal se ud. Alle kan blive medlem for små penge og deltage i vore hyggelige Club møder.


Vi forbeholder os retten til at bestemme køberen

til vore killinger, for at finde det helt rigtige match.Bemærk Vi sælger ikke vore Coonier til fritløb

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)