VIGTIG INFO:

Aldrig købe en angivelig racekat hos et ikke registreret opdræt. Disse useriøse avlere annoncerer typisk på dba og kontrolleres ikke. Du får ingen racekat uden stamtavle! Det er der faldet dom over, det er en huskat- ingen racekat, og må ikke sælges som en racekat. Lad dig ikke snyde af disse sælgere, der bilder dig ind at du køber en sund og rask racekat til billige penge. Du sparer ingen penge, tværtimod. Du skal selv sundhedstjekke, ormebehandle og vaccinere og neutralisere din nye huskattekilling, der aldrig har set en dyrlæge. Du støtter med dit køb at disse folk kan fortsætte. Du køber katten i sækken uden nogen garanti. Læs gerne  bekendtgørelse om kattehold her, hvilke krav vi reg. opdrættere skal opfylde. En stamtavle og købskontrakt er din garanti for at du faktisk køber en ægte racekat der er vokset op under kontrollerede forhold under dyrværnslovens bestemmelser, og du er sikret mod fejl og mangler jfr. købeloven. Vælger du et opdræt der sælger killinger med en sygeforsikring har du ingen karenstid, og du er sikret mod dyre dyrlægeregninger hvis uheldet er ude. Du betaler kun en lille egenandel. Hæfter opdrætteren betaler du intet.

Racekatte har stamtavler jfr. afgørelse fra Forbrugerklagenævnet fra 3.11.2011 - sagsnr. 10/s07007:
03. november 2011 - “…Da der ikke fandtes en stamtavle på katten, kunne den ikke anses for at være en ægte racekat. Forbrugeren var på denne baggrund berettiget til et afslag i købesummen…”

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte

Bekendtgørelsen indeholder både generelle dyrevelfærdsbestemmelser for hold af katte, samt bestemmelser der er særligt møntet på erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og -internater. 

I de generelle bestemmelser fastsættes et forbud mod at holde katte i bur, dog sådan at katte gerne må placeres i bur under transport, ophold på dyreklinik og lignende. Det vil fortsat være sådan, at virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte, samt kattepensioner og -internater, kun må drives med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Erhvervsmæssigt opdræt af katte defineres i bekendtgørelsen som indendørs opdræt, hvor der er avlet fem eller flere kuld killinger inden for de seneste 12 måneder. 

Den virksomhedsansvarlige skal have gennemført en uddannelse om håndtering af katte og have erfaring og faglig viden, sådan at virksomheden kan drives dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt. Virksomheden skal kunne rådgive kunderne om forsvarligt hold af katte. 

Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen skal sikre kattene forsvarlige forhold, så kattenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses. Der stilles krav om, at kattenes opholdsrum i størrelse og indretning tilgodeser dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse. Der fastsættes areal- og højdekrav til opholdsrummet samt krav til rummets indretning og indhold. Kattene skal dagligt have menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring og lignende. Virksomheden skal have tilknyttet en dyrlæge, der tilser katteholdet mindst én gang årligt. Bekendtgørelsen viderefører bestemmelserne i bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger samt bestemmelserne i bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte.

læs hele bekendtgørelsen her
Er du klar til kat? copyright by Fødevarestyrelsen